skip to Main Content

Smag & Behag har stått for driften på Bjellandstrand i 2019 – 2021. Dessverre ble konsekvensene av covid-19 restriksjoner for tunge å bære for virksomheten, og vi avvikler driften på Bjellandstrand etter sommeren 2021. Det blir ingen kafe eller restaurantdrift i 2021, men vi tar imot selskap og bryllup ved ledig kapasitet.

Fra 2022 har Unni og Jon nye planer for Bjellandstrand, forespørsler kan sendes direkte til Unni på unni@bjellandstrand.no

Driftsbygningen

Vi kan tilby flotte innendørs og utendørs lokaliteter og spennende matkonsepter av svært høy kvalitet.

Gårdens gamle driftsbygning er totalrenovert og inneholder sitteplasser til 140 personer fordelt på;

  • Selskapslokale til 75 personer (NB! Som følge av restriksjoner for å hindre corona smitte er kapasiteten redusert til 44 personer med en meter mellom gjester. Kapasiteten er noe høyere for familieselskap))
  • Gårdsstuen til 35 personer (NB! Som følge av restriksjoner for å hindre corona smitte er kapasiteten redusert til 27 personer med en meter mellom gjester. Kapasiteten er noe høyere for familieselskap)
  • Galleriet til 30 personer

Rosehagen og drivhuset

Det er mulighet for utendørs bespisning under åpen himmel i rosehagen og strandhagen, og lukket selskap i drivhuset.